ECOmpromiso 2015

Els clients han confiat les seves instal·lacions al nostre equip tècnic. El nostre compromís és mantenir-les lliures de fuites i en plenes condicions operatives. Amb un estricte seguiment i control podem aconseguir un percentatge de fuga molt inferior a la mitjana acceptable tant en el sector de l'alimentació com en altres àmbits industrials.